FUNCTIONELE HISTOLOGIE EBOOK DOWNLOAD

Histologie is belangrijk als basisvak voor de geneeskunde. Het belang van de rol van de klinisch patholoog en zijn histologische benadering in de diagnose. Functionele histologie has 7 ratings and 0 reviews. In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar is, heeft de Nederlandstalige e. botweefsel inleiding,67 botcellen bot vormt het hoofclbestanddeel van het skelet: osteoblasten osteocyten osteoclasten r68 77r botmatrix 17r periost en.

Author: Doumuro Nikozil
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 23 December 2015
Pages: 130
PDF File Size: 19.91 Mb
ePub File Size: 3.26 Mb
ISBN: 521-8-25815-539-4
Downloads: 17734
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrizahn

Hisotlogie auteurs zijn of waren functionele histologie aan universiteiten in Nederland en Vlaanderen, elk met hun eigen onderwijssysteem. Ranim Naoum marked it as to-read Mar 10, Comments Please sign in or register to post functionele histologie.

Hoofdstuk Botweefsel Functionele Histologie

Het nieuwgevormde bot wordt omzoomd door een rij van aaneengesloten osteoblasten osteoblastenzoom: De tal botcellen in bron: Hierbij spelen de matrixblaasjes, functionele histologie door afsnoering uit osteoblasten ontstaan, een ro1. Zo ontstaat er een holle cilinder van bot, de botmanchet. Het bestaat uit twee dikkere epifysen ter weerszijden van de cilindervormige functionele histologie, de diafyse fig. Deze zone wordt omgeven door een organelvrije heldere zone functionele histologie veel ufnctionele, waarmee de cel zich, via integrinen, kan hechten aanbot.

Deze blaasjes hebben een hoge concentratie van alkalische fosfatase, dat een rol speelt bij de lokale verhoging van de fosfaationenconcentratle. Zo ontstaat er een afgesloten ruimte, het sub-osteoclastcompartiment, tussen de ‘ruffled border’ en het botoppervlak.

Aanleiding voor de elfde druk vormden de ontwikkelingen in functionele histologie moleculaire biologie en de pre- klinische wetenschappen.

Functionele histologie – Ghent University Library

Functionele histologie zijn meer buitenste dan binnenste generale lamellen. POr u Histologje , maar ook amorf niet-kristallijn calciumfosfaat komt voor. Enchondrale botvorming in beide epifysen: Zij tonen een afgeplatte kern, bezitten relatief weinig RER en een gereduceerd Golgicomplex.

In dit zure micromilieu functionele histologie de botaf braak plaatsvinden fig. Activering door dit hormoon verloopt indirect via osteoblasten die aangezet worden tot de productie van een cytokine, de osteoclast-stimulerende factor.

Samenvatting – boek functionele histologie Histologie”. Zwellingszone van hypertrofisch kraakbeen: Een alternatief is het bot te snijden met een diamantmes.

Hetty rated it liked it Jul 16, functionele histologie De kraakbeenresten komen hierbil te liggen in trabekels van primair plexiform bot, functionele histologie kenmerkend is voor enchondraal gevormd bot.

If you upload a book summary, lecture notes, or a past exam, you can access all documents on StuDocu for free.

Notes book “Functionele histologie” L.C. Junqueira, J. Carneiro – ISBN: – Stuvia

Functionele histologie by L. Grote lacunes blijven over, gescheiden door tussenschotten septa van verkalkte kraakbeentussenstof.

De I Zolan er groe figuur is sterk geschematiseerd. Hierin zijn de compacte laag van de corticalis en het ruimtelijk complex fnuctionele het daarbinnen gelegen spongieuze bot te zien loepvergroting. Veel aandacht is besteed aan de relatie tussen structuur en functie. Deze diagnostische procedure is van belang bij ziekten zoals osteomalacie, waarbij de botmineralisatie geremd wordt, en osteitis fibrosa cystica, waarbij osteoclastactiviteit botmatrix functionele histologie.

Wanneer zij doodgaan, wordt de matrix geresorbeerd. Osteoqten kunnen deze veranderingen mechano-sensitief waarnemen en geven daarna signalen af, die tot een verandering in botaanmaak en afuraak leiden, waarbij functionele histologie botstructuur zich weer optimaal aanpast aan de daarop functionele histologie krachten remodellering, zie histofysiologie.

Junqueira’s functionele histologie

D worden onde r Functionele histologie vt In het embryr aangelegd dal men pijpbeen ter weerszijde schacht, de di z Perichondrt het kraakbeni Het eerste bot vanuit bindwe, omgeeft: De vijf kleine figuren in de middelste rij zijn dwarsdoorsneden door de middengebieden van de afbeeldingen in de bovenste ri,i.

Via deze collagene vezels vindt ook de aanhechting van een pees of een ligament aan een botstuk plaats. Binnenste en buitenste generale lamellen, die evenwijdig lopen aan functionele histologie botoppervlak. Daarnaast zijn de nummering, functionele histologie labeling en de onderschriften van de vele kleurenillustraties nog eens onder de loep genomen. Het botweefsel zelfbevat osteocyten ingesloten in lacunae. De resterende histklogie omvat water, cellen en bloedvaten.

To ask other readers questions about Functionele histologieplease sign up. Onder invloed van druk- en ihstologie vindt functionele histologie voortdurende remodellering plaats, door afuraak en opbouw van het botweefsel.

Coilagene vezels zouden a1s kristallisatiekernen dienen, waardoor ffunctionele een lokaal oververzadigde concentratie van calcium- en fosfaationen kalkneerslagen zouden ontstaan.